Close
kit GDPR

Kit Complet GDPR pentru Hoteluri și Pensiuni

Pachetul conține toate documentele necesare sistemului de management pentru conformitatea cu Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR). Documentația a fost special construită pentru a se preta specificului activităților de furnizare a serviciilor ospitaliere. Documentele trebuie să fie modificate și/sau completate pentru a reliefa cât mai bine activitățile din firma dumneavoastră.

Pachetul conține următoarele documente:

Conștientizare

 1. Text pentru website despre proiectul GDPR.
 2. Material de informare pentru angajați referitor la GDPR

 

DPO

 • 3. Fișa de Post pentru Responsabil cu Protecția Datelor (DPO)
 • 3.1 Notificare DPO la Autoritate (ANSPDCP)

 

Inventarul Datelor

 1. Registru Date Personale
 2. Registru Clienți
 3. Registru Furnizori

 

Politici (interne)

 1. Politica de Protecție a Datelor
 2. Politica de Retenție, Stocare și Ștergere a Datelor Personale
 3. Politica de Acces și Securitate
 4. Politica privind Parolele
 5. Politica privind Copiile de Siguranță
 6. Politica privind Mediile Externe de Stocare
 7. Politica privind Dispozitivele Mobile
 8. Politica Accesului de la Distanță (remote), Teleworking
 9. Registru Inventar al Activităților de Arhivare și Ștergere

 

Politici (pagina web)

 1. Politica de Confidențialitate
 2. Politica privind Cookie-urile

 

Contracte

 1. Acord de Prelucrare în relația cu Clienții (B2B)
 2. Acord de Prelucrare în relația cu Furnizorii
 3. Acord de Confidențialitate pentru Angajați

 

Evaluarea Furnizorilor

 1. Notificare Furnizor
 2. Chestionar de Evaluare a Conformității GDPR

 

Managementul Incidentelor

 1. Procedura de Management a Incidentelor cu Date Personale
 2. Sesizare Incident
 3. Raport Incident
 4. Registru Incidente
 5. Notificare persoane vizate
 6. Comunicare ANSPDCP
 7. Comunicare Operator

 

Managementul Solicitărilor

 1. Procedura de Răspuns la Solicitări (SAR)
 2. Registru Înregistrări Solicitări
 3. Modele Răspuns

 

Evaluarea Riscurilor

 1. Procedura de Evaluare a Risculurilor privind Datele Personale (DPIA)
 2. Registru Evaluare Riscuri PIA/DPIA
 3. Model Raport DPIA
 4. Model Exemplu Raport DPIA pentru CCTV

 

Resurse Umane

 1. Procedura de Resurse Umane
 2. Procedura de Instruire
 3. Proces Verbal de Instruire
 4. Registru Program de Instruire

 

Managementul Furnizorilor

 1. Procedura de Management a Furnizorilor

 

Auditul Sistemului de Management

 1. Procedura de Audit Intern
 2. Program de Audit
 3. Plan de Audit
 4. Plan de Măsuri
 5. Raport Audit Complianță (Model)
 6. Raport Audit Conformitate (Model)

 

Notificări (Modele)

 1. Notificare pentru confirmarea consimțământului angajaților
 2. Notificare pentru confirmarea consimțământului persoanelor vizate
 3. Notificare pentru comunicarea modificărilor din politica de confidențialitate
 4. Notificare Consimțământ Aplicanți

 

Plan de Proiect

 1. Ghid pentru implementarea sistemului de management GDPR

 

Documentație Legislativă

 1. Regulament (UE) 2016/679 (română)
 2. Regulament (UE) 2016/679 (engleză)
 3. Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679

Cumpără pachet:

Dorim să achiziționăm KIT-ul GDPR pentru Hoteluri și Pensiuni. Vă furnizăm următoarele date în vederea completării contractului.