Close
Poza Kit GDPR

Kit Complet GDPR pentru Hoteluri și Pensiuni

Pachetul conține toate documentele necesare sistemului de management pentru conformitatea cu Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR). Documentația a fost special construită pentru a se preta specificului activităților de furnizare a serviciilor ospitaliere. Documentele trebuie sa fie modificate si/sau completate pentru a reliefa cat mai bine activitățile din firma dumneavoastră.

Pachetul conține următoarele documente:

Conștientizare

 1. Text pentru website despre proiectul GDPR.
 2. Material de informare pentru angajați referitor la GDPR

 

DPO

 1. Fisa de Post pentru Responsabil cu Protecția Datelor (DPO)

 

Inventarul Datelor

 1. Registru Date Personale
 2. Registru Clienți
 3. Registru Furnizori

 

Politici (interne)

 1. Politica de Protecția Datelor
 2. Politica de Retenție, Stocare si Ștergere a Datelor Personale
 3. Politica de Acces si Securitate
 4. Politica privind Parolele
 5. Politica privind Copiile de Siguranța
 6. Politica privind Mediile Externe de Stocare.
 7. Politica privind Dispozitivele Mobile
 8. Registru Inventar al Activităților de Arhivare si Ștergere

 

Politici (pagina web)

 1. Politica de Confidențialitate
 2. Politica privind Cookie-urile

 

Contracte

 1. Acord de Prelucrare in relația cu Clienții (B2B)
 2. Acord de Prelucrare in relația cu Furnizorii
 3. Acord de Confidențialitate pentru Angajați

 

Evaluarea Furnizorilor

 1. Notificare Furnizor
 2. Chestionar de Evaluare a Conformității GDPR

 

Managementul Incidentelor

 1. Procedura de Management a Incidentelor cu Date Personale
 2. Sesizare Incident
 3. Raport Incident
 4. Registru Incidente
 5. Notificare persoane vizate
 6. Comunicare ANSPDCP
 7. Comunicare Operator

 

Managementul Solicitărilor

 1. Procedura de Răspuns la Solicitări (SAR)
 2. Registru Înregistrări Solicitări
 3. Modele Răspuns

 

Evaluarea Riscurilor

 1. Procedura de Evaluare a Riscurilor pe Datele Personale (DPIA)
 2. Registru Evaluare Riscuri PIA/DPIA,
 3. Model Raport DPIA

 

Resurse Umane

 1. Procedura de Resurse Umane
 2. Procedura de Instruire
 3. Proces Verbal de Instruire
 4. Registru Program de Instruire

 

Managementul Furnizorilor

 1. Procedura de Management a Furnizorilor

 

Auditul Sistemului de Management

 1. Procedura de Audit Intern
 2. Program de Audit
 3. Plan de Audit
 4. Plan de Masuri
 5. Raport Audit Complianța (Model)
 6. Raport Audit Conformitate (Model)

 

Notificări (Modele)

 1. Notificare pentru confirmarea consimțământului angajaților
 2. Notificare pentru confirmarea consimțământului persoanelor vizate
 3. Notificare pentru comunicarea modificărilor de politica de confidențialitate

 

Plan de Proiect

 1. Plan pentru implementarea sistemului de management GDPR

 

Documentație Legislativa

 1. Regulament (UE) 2016/679 (romana)
 2. Regulament (UE) 2016/679 (engleza)
 3. Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679

Cumpără pachet:

Dorim sa achiziționam KIT-ul GDPR pentru Hoteluri si Pensiuni. Va furnizam următoarele date in vederea completării contractului.